مواد اطراف ما

حجم فایل : 1.0 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 11
بنام خدا علوم سوم دبستان
مواد اطراف ما جرم و حجم مقدار ماده تشکیل دهنده هر جسم را جرم جسم می گوئیم.
به مقدار فضائی که یک ماده اشغال می کند، حجم آن ماده گفته می شود.
برای اندازه گیری جرم جسم از وسیله ای به نام ترازو استفاده می کنیم.
جرم جامدات سبک را با واحد گرم و جامدات سنگین را با واحد کیلوگرم اندازه می گیرند .
دقت کنید جرم یک جسم با وزن آن یکی نیست و نباید آن دو را مثل هم بدانیم.
انواع ترازو : اندازه گیری جرم دو کفه ای دیجیتالی آشپزخانه عقربه ای اندازه گیری حجم برای اندازه گیری حجم مایعات از واحدی به نام لیتر استفاده می شود.
چند نکته

خرد کردن یا پودر کردن تاثیر در اندازه جرم ندارد.

دو جسم که جرم های مساوی دارند ممکن است حجم های متفاوتی داشته باشند.

دو جسم که حجم هایشان یکی است ممکن است جرم های متفاوتی داشته باشند. سوال

1. کدام یک از مواد زیر را با واحد لیتر اندازه می گیرند ؟
الف – هندوانه ب – بادام ج – روغن مایع د- الف و ج
سوال

2. آیا می توان جرم یک انگشتر طلا را با ترازوی معمولی اندازه گرفت ؟
الف – خیر ، واحد اندازه گیری طلا لیتر است .
ب – خیر ، تراوزی معمولی دقت زیادی دارد .
ج – خیر انگشتر طلا را با ترازوی دیجیتالِ بسیار دقیق اندازه می گیرند .
د – خیر ، باید به کیلوگرم حساب کرد .
سوال

3. یک بیسکوئیت را خرد می کنیم ، ..........................
الف – جرم آن بیشتر می شود .
ب – حجم آن فرق نمی کند .
ج – جرم آن کمتر می شود و حجم آن بیشتر می شود .
د- جرم آن تغییر نمی کند ولی حجم آن تغییر می کند . سوال

4. کدام یک از مواد زیر جرم بیشتری دارد ؟
هندوانه 2 کیلوگرم
بادام 500 گرم
پرتقال 4000 گرم


پایان ...